Договір про спільне проживання чоловіка і жінки

Договір про спільне проживання чоловіка і жінки
10483 ПЕРЕГЛЯДІВ

Проживаєте у парі без офіційної реєстрації шлюбу?

Тоді подбайте, щоб Ваші майнові права були захищені!

За приблизними підрахунками майже кожен 10-й шлюб в Україні є «цивільним».

Проте навіть і такі відносини захищені законом! Такі шлюби фактично породжують не лише особисті, а й майнові правовідносини.

Убезпечити себе від непорозумінь у майбутньому допоможе договір про спільне проживання.

Його можна укласти лише якщо жодна зі сторін не перебуває в зареєстрованому шлюбі і між особами склалися усталені відносини, притаманні подружжю (проживання на одній території, спільне господарство, спільний бюджет та інші).

Нотаріальне посвідчення такого договору не є обов'язковим, однак радимо все ж не обходити нотаріальну процедуру, адже вона має суттєву низку переваг:

нотаріус при посвідченні договору перевіряє дійсну волю, правоздатність та дієздатність осіб, що унеможливлює визнання його нікчемним;
нотаріальне посвідчення договору офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, набутого у період спільного проживання;
такий договір буде доказом у судовому процесі для закликання до спадкування в четверту чергу.
Які документи необхідно мати для укладення договору?

паспорти сторін;
ІПНи.
Якою є процедура посвідчення договору?

Під час укладення договору про спільне проживання нотаріус:

установлює осіб, які звернулася за вчиненням нотаріальної дії;
з'ясовує, чи розуміють учасники договору значення своїх дій та наслідки їх вчинення (обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які є учасниками правочину);
готує проєкт договору;
ознайомлює сторони зі змістом договору;
впевнюється в тому, що зміст договору повністю відповідає дійсним намірам та волі сторін;
після підписання договору сторонами посвідчує договір та реєструє його в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.
У договорі можна «прописати» будь-які не заборонені законодавством умови, наприклад:

визначити поняття «сторони», «спільне майно», «кошти», «особиста приватна власність»;
визначити дату початку спільного проживання;
домовитися про надання права користування особистою приватною власністю;
правовий режим майна (коштів), набутого(их) в період спільного проживання, та момент, з якого такий режим виникає;
домовитися про накладення стягнення на майно (кошти) за зобов’язаннями сторін;
домовитися про спосіб поділу майна (коштів), придбаного/отриманих у період спільного проживання, у разі припинення фактичних шлюбних відносин;
домовитися щодо питань, не врегульованих договором;
порядок внесення змін та доповнень до договору;
кількість примірників договору;
набрання чинності договором.
У договорі:

допускається вирішувати питання щодо коштовностей, премій та нагород;
визначати правовий режим майна, набутого/отриманого в подарунок до початку спільного проживання.
Однак такий договір не може:

регулювати особисті відносини, а також особисті відносини між особами та дітьми;
ставити одну зі сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище;
зменшувати обсяг прав дитини, народженої під час спільного проживання;
передбачати передання у власність одній стороні нерухомого майна та іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації.
За кордоном цивільний шлюб має назву «конкубінат» та є досить поширеним явищем серед громадян іноземних держав.

Наприклад, у Франції громадяни подають спільну заяву, в якій зазначають майнові відносини, та договір про сумісне життя в компетентний орган державної реєстрації.

Такий договір мають укласти особи, які є повнолітніми, дієздатними, однієї або різних статей та не перебувають у забороненому ступені спорідненості, шлюбі та не укладали іншого договору про спільне життя.

У Швеції особи мають право укласти правочин щодо режиму їхнього майна, взаємної матеріальної допомоги, солідарної відповідальності за боргами одного з них, забезпечення життєвих потреб та витрат, які відносяться до спільного проживання.

Мої відео